Betongvilla

Betongvillan färdigställdes på under 100 dagar, halva den normala byggtiden, till halva byggkostnaden och med högre kvalitet.

Målet var att bygga en prefabricerad betongvilla med högre kvalitet på halva tiden, till en lägre kostnad än att bygga traditionellt – samtidigt som den skulle hålla hög arkitektonisk nivå. 83 prefabricerade byggelement av betong och trä monterades på 3 dagar med hjälp av en mobilkran.

Projektet genomfördes under hösten 2015 som en delad entreprenad.

Carport/ pergola har varit nominerat till Folkets rödfärgspris.